Prázdninový provoz

-  pro děti od 2 let

- maximální počet dětí 10

- budeme si hrát a tvořit

- založíme si záhonek, budeme sázet,sklízet

- budeme si povídat o cestě semínka až k chlebu a také si chléb upečeme

- budeme chodit do Obory Hvězda stavět domečky

- budeme slavit svátky

-

 

Rytmus dne

7.30-8.00       příchod

8.30                společné přivítání a malé protažení

8.45                činnost dne - např.malování,modelování, pečení chleba, práce s                 

                        hlínou, voskem, vlnou, prostě budeme tvořit

9.45                svačinka

10.15              půjdeme ven, do Obory Hvězda nebo na zahradu

11.30-12.00   oběd

12.30 -13.30  klidový čas a čtení pohádky

13.30 -15.30  čas na hry

 

Rytmus roku

Jaro: Velikonoce, Filipojakubská noc, První máj, Letnice, Otvírání studánek, Den Českého anděla

Léto: Svatojánská noc, Dožínky

Podzim: Podzimní rovnodennost, Svatý Václav, Posvícení, Dušičky, Svatý Martin

Zima: Vánoce, svatá Barbora, Svatý Mikuláš, Silvestr, Nový rok, Tři králové, Masopust, Hromnice

galerie

Klára Caisová

Jsem matka tří dcer a práce s dětmi mě baví. Kromě mateřství jsem nasbírala pár zkušeností jako asistent pedagoga ve školce, vychovatelka ve školní družině nebo zdravotnický asistent.  Ráda tvořím, chodím do přírody a učím se vidět radost i v   malých věcech. Dětskou skupinu jsem pojmenovala Malé radosti protože to jsou naše děti a malé radosti jsou i všude kolem nás.